Thông tin liên lạc

I-Thông tin chung: 1. Bệnh viện Đa khoa Khu vực La Gi 2. Địa chỉ: 23 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận 3. Số điện thoại: (0252) 3 870508            Fax: (0252) 3 870508 4. Website: benhvienlagi.vn 5. Email: bvtxlg@syt.binhthuan.gov.vn hoặc benhvientxlg@gmail.com 6. Thời… Read More