Thông tin liên lạc

I-Thông tin chung:

1. Bệnh viện Đa khoa Khu vực La Gi

2. Địa chỉ: 23 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

3. Số điện thoại: (0252) 3 870508            Fax: (0252) 3 870508

4. Website: benhvienlagi.vn

5. Email: bvtxlg@syt.binhthuan.gov.vn hoặc benhvientxlg@gmail.com

6. Thời gian thành lập Bệnh viện: theo Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Sơ đồ Tổ chức Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

1.4.1.1. Giới thiệu chung
Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi
Địa chỉ: 23 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
E-mail: benhvientxlg@yahoo.com.vn