Get Adobe Flash player

Danh sách văn bản y tế

 

Số/ký hiệu

Ngày

ban hành

 Trích yếu


08/2014/TT-BYT              26/02/2014

Thông tư số 08/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.
Bộ Y tế ban hành ngày 26-2-2014

 06/2014/Tt-BYT  Thông tư số 06/2014/Tt-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế.

Bộ Y tế ban hành ngày 14-2-2014

 04/2014/TT-BYT  Thông tư số 04/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 06 tháng 02 năm 2014 về việc quy định điều kiện hoạt động, thủ tục thành lập cơ sở hiến máu chữ thập đỏ.

Bộ Y tế ban hành ngày 6-2-2014                                                                                          

 37/2013/TT-BYT  Thông tư số 37/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Bộ Y tế ban hành ngày 11-11-2013

 984/QĐ-BYT

Quyết định ban hành danh mục các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Bộ y tế ban hành ngày 23/3/2016

38/2016/TT-BYT

Thông tư quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh    Bộ y tế ban hành ngày 31/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết

Liên kết webSố lượng truy cập